Welkom op de website van Geja Eshuis, kinderfysiotherapeut en kinderbekkenfysiotherapeut te Enschede.

Ik behandel kinderen van 0 tot 18 jaar, die om welke reden dan ook kinderfysiotherapie nodig hebben. Mijn specifieke belangstelling gaat uit naar neurologie, orthopedie, prelogopedie en poep- en plasproblematiek.

Kinderen komen bij mij in behandeling:
- door een verwijzing van een specialist of huisarts
- via de consultatiebureauarts of schoolarts
- op eigen initiatief van ouders

Ik hoop uw kind en u in de toekomst van dienst te kunnen zijn.

Geja Eshuis

Geja is geregistreerd kinder(bekken)fysiotherapeut en werkt al jarenlang met veel plezier in Enschede.